חבילות ניחומים

חבילה משולבת

100.00

 • הודעות ללוויה – הודעות סמס שוטפות לאנשי קשר
 • שיתוף מיקום מתעדכן ומסלולים – 
ללוויה | לשבעה | לאזכרה
 • פרקי תהילים בקליק אחד – 
למשתתפים בהלוויה, בשבעה ובאזכרה – 
מותאמים לשם הנפטר
 • סעודת הבראה – 
הודעות סמס לאנשי קשר עם כל הפרטים
 • תזכורות שנתיות על האזכרה
 • ארגון ניחומים בקליק אוסף ניחומים מילולי מכולם – 
אוסף מעוצב של טקסטים דיגיטליים מהמבקרים בשבעה
 • אוסף ניחומים אינטימי מהקרובים – 
אוסף מעוצב של סרטונים ותמונות אישיים, 
טקסטים ממנחמים קרובים
הוספה

ארגון לוויה שבעה ואזכרה

100.00

 • הודעות ללוויה – הודעות סמס שוטפות לאנשי קשר
 • שיתוף מיקום מתעדכן ומסלולים – 
ללוויה | לשבעה | לאזכרה
 • פרקי תהילים בקליק אחד – 
למשתתפים בהלוויה, בשבעה ובאזכרה – 
מותאמים לשם הנפטר
 • תזכורות שנתיות על האזכרה
הוספה

ארגון אזכרה

100.00

 

 • פרקי תהילים בקליק אחד – 
למשתתפים בהלוויה, בשבעה ובאזכרה – 
מותאמים לשם הנפטר
 • תזכורות שנתיות על האזכרה
הוספה

ארגון ניחומים בקליק

300.00

 

 • ארגון ניחומים בקליק אוסף ניחומים מילולי מכולם – 
אוסף מעוצב של טקסטים דיגיטליים מהמבקרים בשבעה
 • אוסף ניחומים אינטימי מהקרובים – 
אוסף מעוצב של סרטונים ותמונות אישיים, 
טקסטים ממנחמים קרובים
הוספה

חנות

אוסף ניחומים מילולי מכולם – אוסף מעוצב של טקסטים דיגיטליים מהמבקרים בשבעה


אוסף ניחומים אינטימי מהקרובים – אוסף מעוצב של סרטונים ותמונות אישיים, טקסטים ממנחמים קרובים

ממליצים עלינו

שם הממליץ
קרא עוד
ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי.
שם הממליץ
קרא עוד
ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי.
שם הממליץ
קרא עוד
ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי.
שם הממליץ
שם הממליץ
קרא עוד
ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי.
Previous
הבא

לשאלות נוספות ויצירת קשר