מהלוויה ועד הפטירה

תוכן עניינים:

 1. קביעת המוות והודעת פטירה
 2. רישיון קבורה
 3. תעודת פטירה
 4. בחירת אופן הקבורה
 5. תיאום מועד ההלוויה
 6. סל הקבורה במימון הביטוח הלאומי
 7. העברת הנפטר ממקום הפטירה לשמירה בקירור
 8. שמירת גופת הנפטר בקירור
 9. הדפסת מודעות אבל
 10. הצעד הבא: טקס הלוויה – כל מה שצריך לדעת

קביעת המוות והודעת פטירה

 • קביעת המוות נעשית ע"י רופא או פרמדיק אשר עורכים הודעת פטירה – מסמך המאשר את דבר מותו של אדם. הודעת הפטירה הכרחית לצורך קבורתו של המנוח, בלעדיה לא ניתן להוציא רישיון קבורה.
 • מידע על הוצאת הודעת פטירה וקבלת רישיון קבורה באתר משרד הבריאות 
 • אם הפטירה התקיימה בבית החולים: רופא בית-החולים ימלא את הודעת הפטירה וימסור אותה ישירות למשפחה או למשרד קבלה ושחרור חולים בבית החולים.
 • אם הפטירה התקיימה בבית או מחוץ לבית החולים: במידה ונוכח במקום הפטירה רופא בעל רישיון ממשרד הבריאות, הוא זה שיכריז על מות הנפטר וימלא הודעת פטירה.
  במידה ואין רופא נוכח ברגע הפטירה, יש להזמין אמבולנס. במקרה זה יכריז פרמדיק על המוות וימלא הודעת פטירה. לעיתים ולפי שיקולו של הצוות הרפואי במקום, כאשר יש חשש למוות לא טבעי, תוזמן המשטרה.
 • לאחר מכן, הודעת הפטירה מועברת ע"י הרופא או הפרמדיק לחתימה של לשכת הבריאות המקומית לצורך השלמת ההודעה והוצאת רישיון קבורה.
 • חשוב לשים לב: הודעת פטירה (מסמך רפואי) אינה תעודת פטירה (מסמך משפטי).

רישיון קבורה

 • על פי חוק, אין לקבור אדם ללא רישיון קבורה.
 • במקרה שהפטירה התרחשה בבית חולים המנפיק רישיון קבורה – ניתן לקבל את הרישיון במשרד הקבלה ושחרור החולים. חלק מבתי החולים אשר מנפיקים רישיון קבורה מעבירים את הפרטים ישירות גם לרשות האוכלוסין וההגירה לשם הוצאת תעודת פטירה. יש לברר בבית החולים אם שירות זה ניתן.
 • במקרה שהפטירה התרחשה בבית חולים שאינו מנפיק רישיון קבורה או מחוץ לבית החולים – ניתן לקבל את רישיון הקבורה באחתמלשכותהבריאות. (+לינק) המסמכים הנדרשים הם:
  • הודעת הפטירה בארבעה עותקים, כפי שמולאה על ידי צוות רפואי שנכח במקום.
  • דו"ח מגן דוד אדום או טופס הכרזה על המוות ע"י פרמדיק.
  • במידה והוזמנה משטרה למקום הפטירה – טופס אישור ויתור על נתיחה חתום על ידי המשטרה.
  • תעודת זיהוי או תעודה רשמית אחרת בה מופיעה תמונת המנוח.
  • מומלץ להצטייד במסמכים המעידים על מצבו הרפואי של המנוח וכן פרטי הקשר ושמו של הרופא המטפל.
 • הערה: לאחר שעות הפעילות של לשכות הבריאות, ורק כאשר יש רצון להביא את הנפטר לקבורה באותו היום, יש להתקשר ישירות לחברה קדישא, אשר יתאמו מול רופא לשכת הבריאות את הוצאת רישיון הקבורה.

תעודת פטירה

 • תעודת פטירה היא מסמך רשמי לצרכים משפטיים (בשונה מהודעת פטירה שהיא מסמך רפואי).
 • לאחר כשבועיים מן הפטירה, רישומי משרד הפנים מתעדכנים ושם הנפטר מוסר ממרשם התושבים, בשלב זה אפשר להוציא תעודת פטירה.
 • את הבקשה להנפקת התעודה יש להגיש לרשות האוכלוסין וההגירה והיא אינה כרוכה בתשלום.
 • ניתן להנפיק תעודת פטירה רק אם המנוח נפטר בארץ.
 • את הבקשה להנפקת תעודת פטירה יכולים להגיש קרובי משפחתו של המנוח מדרגה ראשונה (בן/בת זוג, הורה, ילדים, סבים/סבתות ונכדים). במידה ובעל העניין בתעודת הפטירה אינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה, יש לנמק ולהוכיח את הצורך.
 • תעודת הפטירה תישלח בדואר לאחר כשבועיים או שתימסר לידי בא כוח או קרוב משפחה המצויד במספר תעודת הזהות של הנפטר.
 • בקשה מקוונת לתעודת פטירה (ללא עלות) (+לינק)
 • להליך המלא ולאפשרויות בקשה נוספות להנפקת תעודת פטירה באתר "כל זכות" (+לינק)

בחירת אופן הקבורה

משפחת הנפטר יכולה לבחור מבין מספר אופני קבורה, בהתאם לרצונותיו של הנפטר אותם הביע במהלך חייו, או בהתאם להעדפות המשפחה לאחר מותו. ישנם מקרים בהם הקבורה המוצעת במימון המדינה אינה עונה על צרכי המשפחה ולכן חשוב לדעת כי ישנן דרכים נוספות הכרוכות בתשלום.

אופני הקבורה העיקריים בישראל:

 • סל קבורה ללא תשלום במימון הביטוח הלאומי, ברשות המקומית בה הנפטר הלך לעולמו ואליה הוא משויך.
 • איך קובעים היכן ייקבר הנפטר? (לינק לשאלה הספציפית ב"שאלות ותשובות" באתר)
 • לעיתים ברירת המחדל היא קבורת סנהדרין (קבורה בקיר) ואילו המשפחה מעוניינת בקבורת שדה או בקבורה במיקום שונה ממה שמוצע בסל הקבורה. ישנן אפשרויות קבורה נוספות בתשלום מיוחד לחברת קבורה בהתאם לסוג ולמקום הקבורה הרצוי. במקרה זה המחירים תלויים בביקוש והיצע ואינם תחת פיקוח. העלויות משתנות מרשות לרשות ובהתאם לסוג הקבורה הרצוי ועשויות להגיע לאלפי ועשרות אלפי שקלים.
 • החלטה על רצון להיקבר בקבר קיים של קרוב משפחה בקבורת מכפלה / קבורת על.
 • שריפת גופה.
 • קיימת האפשרות לבחור בין קבורה דתית מסורתית לבין קבורה אזרחית.
 • אילו אופני קבורה אפשריים בישראל? (לינק לשאלה הספציפית ב"שאלות ותשובות" באתר)

תיאום מועד ההלוויה

זמן הלוויה נקבע על פי שני כללים שעשויים להישמע מנוגדים:

 • מצד אחד, על פי האמונה היהודית יש לקבור את המת מהר ככל האפשר, זאת על מנת למנוע את עינוי נשמת הנפטר. בירושלים ובמקומות נוספים בארץ יש המזדרזים לקבור את המת סמוך לקביעת מותו ככל שניתן וההלוויה נערכת לעיתים בלילה.
 • מצד שני, יישנו עקרון "כבוד המת", לפיו קבורה בנוכחות של כמה שיותר בני משפחה וחברים, מגדילה את הכבוד שמוענק לנפטר. לעיתים כאשר יש קרובי משפחה וחברים בחו"ל, דוחים את ההלוויה.

בסופו של דבר, ההחלטה היא של משפחת הנפטר האבלה בתיאום עם החברה קדישא.

הדרך הטובה ביותר לאתר בית קברות שיקבור את הנפטר כחלק מהסדר דמי קבורה עם המוסד לביטוח לאומי, היא הפעלת המחשבון בנושא קבורה באתר המוסד לביטוח לאומי. (+לינק) הפרמטרים המרכזיים הם מקום מגורי הנפטר, מקום פטירתו והישוב בו רוצים לקבור אותו.

סל הקבורה במימון הביטוח הלאומי

 • ככלל, מי שנפטר בישראל (גם מי שאינם אזרחים ישראליים) וכל תושב ישראל שנפטר בחו"ל, זכאי לסל שירותי קבורה ללא תשלום במסגרת חוק הביטוח הלאומי ותקנות דמי הקבורה על פיו.
 • הדברים נכונים גם באשר לקבורה דתית מסורתית וגם באשר לחלקות האזרחיות הפועלות לפי החוק לקבורה אזרחית חלופית, וכן לחלקות קבורה ביישובים קטנים ובקיבוצים.
 • הסל מכיל טיפול בנפטר הכולל את טקס הטהרה והלבשה בתכריכים סטנדרטיים, הקצאת חלקת קבר בהתאם לנקבע על ידי החברה המבצעת את הקבורה, העברת הנפטר ממקום הפטירה למקום הקבורה, בתחום הרשות המקומית שבה היא פועלת ובשעות העבודה המקובלות, העברת הנפטר ממקום הפטירה לשמירה בקירור לפני מועד הלוויה, חזן וצוות קבורה בלוויה.
 • חברה קדישא, במסגרת שרותיה לציבור, אחראית לאדם אשר ינהל את טקס הלוויה. במידה והמשפחה מעונינת ברב או חבר, אשר מכיר ומסוגל לנהל את הטקס יש ליידע את החברה קדישא בנושא זה.
 • חשוב לשים לב: הקמת מצבה ושירותי קבורה מיוחדים אינם חלק משירותי הקבורה שהביטוח הלאומי מממן.
 • בתנאים מסוימים ובהתאם להעדפת המשפחה, ייתכנו תשלומים נוספים בעלויות משתנות.
 • למידע נוסף: אילו שירותים כרוכים בתשלום? (לינק לשאלה הספציפית ב"שאלות ותשובות" באתר)

העברת הנפטר ממקום הפטירה לשמירה בקירור

העברת הנפטר ממקום הפטירה לשמירה בקירור

החל משנת 2017, מממן הביטוח הלאומי את העברת נפטר לשמירה בקירור בכל שעות היממה ולא רק בשעות העבודה הרגילות, כולל שבתות וחגים.

 • אם המשפחה מעוניינת בהעברת הנפטר בשעות העבודה הרגילות, ההעברה מתבצעת על ידי חברת הקבורה – בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00, ובימי ו' וערבי חג בין השעות 8:00-13:00)
 • אם אדם נפטר מחוץ לבית החולים ומשפחתו מעוניינת להעביר את גופתו לשמירה בקירור לאחר שעות העבודה הרגילות, עליהם לפנות למוקד פינוי נפטרים בטלפון 0120*, ובדרך זו תתבצע ההעברה ללא תשלום מצידם.
  חשוב לשים לב: טיפול משפחת הנפטר בהעברתו לשמירה בקירור שלא באמצעות המוקד לפינוי נפטרים, לא תקבל החזר על התשלום

שמירת גופת הנפטר בקירור

 • במקרים רבים נדרש לאחסן את גופת הנפטר בקירור עד למועד הלוויה
 • ככלל, שירות זה ניתן ללא תשלום ביום הראשון של האחסון, ובסופי שבוע ובחגים ביומיים הראשונים. שמירת גופה בקירור יכולה להיעשות במוסד בו אירעה הפטירה בבית חולים או בחברה קדישא.
 • לאחר פרק זמן זה, ישנם תשלומים נוספים עבור שמירת הנפטר בחדר קירור של חברת קדישא:
  • בימים א'-ה' התשלום נגבה עבור היום השני ואילך.
  • בימי שישי וערבי חג התשלום נגבה עבור היום השלישי ואילך.
  • על פי תעריף משרד הבריאות, (+לינק) התשלום הוא על סך 406 ₪ עבור כל יום נוסף בקירור (נכון למאי 2023). תעריפון זה משתנה מעת לעת ומומלץ להתעדכן בו.
 • למידע נוסף באתר "כל זכות". (+לינק)

הדפסת מודעות אבל

 • כיום ישנן דרכים רבות להודיע על הפטירה ועל מועד הלוויה, השבעה או האזכרה – פוסטים ברשתות החברתיות, מודעה בעיתון על פטירת יקיריכם, שיגור הודעות וואטסאפ וכדומה. עם זאת, מומלץ גם לתלות מודעות אבל במקומות מרכזיים (למשל על דלת הבית ועל לוחות מודעות בקרבת מקום) לטובת אלה שלא ייחשפו להודעות באפיקים הדיגיטליים.
 • במודעת האבל מציינים את מועד ההלוויה ואת מקום השבעה. קיימים נוסחים רבים באינטרנט ואפשר לאמץ אחד מהם.
 • ליצירת מודעת אבל (+לינק) באתר של חברה קדישא
 • העיסוק בהודעה על הפטירה ועל מועדי הלוויה עשוי להיות מתיש וגוזל אנרגיה, בעיקר כאשר ישנן כל כך הרבה משימות על הפרק ובדיוק כאן ניחומים נכנסת לתמונה. אנחנו כאן כדי לסייע לכם ברגעים אלו ולוודא שכל מי שחשוב לכם מקבל הודעה ותזכורת על מיקום הלוויה, כולל הנחיות הגעה נוחות. כאן תוכלו לראות מה יש לנו להציע (לינק לעמוד) כדי להקל עליכם ככל האפשר.