ארגון לוויה שבעה ואזכרה

  • הודעות ללוויה – הודעות סמס שוטפות לאנשי קשר
  • שיתוף מיקום מתעדכן ומסלולים – 
ללוויה | לשבעה | לאזכרה
  • פרקי תהילים בקליק אחד – 
למשתתפים בהלוויה, בשבעה ובאזכרה – 
מותאמים לשם הנפטר
  • תזכורות שנתיות על האזכרה

100.00

לשאלות נוספות ויצירת קשר