חבילה משולבת

  • הודעות ללוויה – הודעות סמס שוטפות לאנשי קשר
  • שיתוף מיקום מתעדכן ומסלולים – 
ללוויה | לשבעה | לאזכרה
  • פרקי תהילים בקליק אחד – 
למשתתפים בהלוויה, בשבעה ובאזכרה – 
מותאמים לשם הנפטר
  • סעודת הבראה – 
הודעות סמס לאנשי קשר עם כל הפרטים
  • תזכורות שנתיות על האזכרה
  • ארגון ניחומים בקליק אוסף ניחומים מילולי מכולם – 
אוסף מעוצב של טקסטים דיגיטליים מהמבקרים בשבעה
  • אוסף ניחומים אינטימי מהקרובים – 
אוסף מעוצב של סרטונים ותמונות אישיים, 
טקסטים ממנחמים קרובים

100.00

לשאלות נוספות ויצירת קשר